SJ ånglok nr 3100 - 3119


3099
*
3120

Nr Litt Axelf Tillverk År F d Till SJ Skrot
3100 S8p 1C1 NoH 925 1909 VGJ 45 1948 1958
3101 S8p 1C1 NoH 719 1903 LJ 3 1948 1955
3102 S8p 1C1 NoH 934 1909 LJ 5 1948 1954
3103 S10p 1C NoH 693 1902 HSJ 8 1948 1956
3104 W4p 1B NoH 789 1906 HSJ 9 1948 1952
3105 B2p 2C-3 NoH 982 1911 VGJ 24 1948

3106 B2p 2C-3 NoH 983 1911 VGJ 25 1948 1955
3107 B2p 2C-2 NoH 1057 1915 VGJ 26 1948 1954
3108 B3p 2C-2 Hens 19245 1922 VGJ 27 1948 1954
3109 B3p 2C-2 Hens 19246 1922 VGJ 28 1948 1966
För de genomgående persontågen mellan Göteborg och Mariestad anskaffade VGJ lok av denna modell. Loket på bilden är B2p 3105 med 3107's tender. Loket finns numera vid AGJ.
Nr Litt Axelf Tillverk År F d Till SJ Skrot
3110 B4p 2C-3 Hens 25935 1941 VGJ 31 1948

3111 C2p 2B-2 NoH 541 1899 VGJ 5 1948 1953
3112 C2p 2B-2 NoH 542 1899 VGJ 6 1948 1953
3113 C2p 2B-2 NoH 543 1899 VGJ 7 1948 1955
3114 C2p 2B-2 NoH 544 1899 VGJ 8 1948 1954
3115 C3p 2B-2 NoH 692 1903 VGJ 32 1948 1951
3116 C3p 2B-2 NoH 671 1902 VGJ 34 1948 1951
3117 Gp 1D-2 Mot 574 1916 VGJ 20 1948 1965
3118 Gp 1D-2 Mot 575 1916 VGJ 21 1948 1965
3119 Gp 1D-2 Mot 836 1937 VGJ 29 1948

När VGJ öppnades år 1900 var banans sth 45 km/h. För persontågen fanns 4 st lok, VGJ nr 5-8, sedermera C2p 3111-3114. Här ses 3113 i Mariestad.
*

SJ 3000-3019 SJ 3020-3039 SJ 3040-3059 SJ 3060-3079 SJ 3080-3099 SJ 3120-3139 SJ 3140-3159
SJ 3160-3178 SJ 4000-4019 SJ 4020-4039 SJ 4040-4053 Tekn data SJ ånglok

Copyright © Stig Lundin 2000-2009