SJ ånglok nr 3120 - 3139


3119
*
3140

Nr Litt Axelf Tillv År F d Till SJ Skrotat
3120 Gp 1D-2 Mot 837 1937 VGJ 30 1948 1965
3121 G3p D-2 NoH 714 1903 VGJ 35 1948 1951
3122 K4p C Krist 57 1897 LJ 1 1948 1952
3123 K4p C Krist 58 1897 LJ 2 1948 1951
3124 L16p 1C-2 NoH 872 1908 VGJ 16 1948 1955
3125 L16p 1C-2 NoH 873 1908 VGJ 17 1948 1955
3126 L16p 1C-2 NoH 948 1910 VGJ 18 1948 1955
3127 L16p 1C-2 NoH 949 1910 VGJ 19 1948 1958
3128 L17p 1C-2 NoH 600 1901 VGJ 9 1948 1958
3129 L17p 1C-2 NoH 601 1901 VGJ 10 1948 1955
SJ L16p 3125, fd VGJ 17, visar den loktyp som under många år drog de tunga godstågen på Västgötabanan. Loket blev överflödigt då Tp-loken kom.
Nr Litt Axelf Tillv År F d Till SJ Skrotat
3130 L17p IC-2 NoH 754 1904 VGJ 15 1948 1955
3131 S22p 1C NoH 1050 1914 LCJ 42 1948 1964
3132 Gp 1D-2 Mot 969 19503133 Gp 1D-2 Mot 970 19503134 Gp 1D-2 Mot 971 1950

1965
3135 Gp 1D-2 Mot 972 1950

1966
3136 K5p C NoH 102 1878 NVHJ 4 1949 1954
3137 S5p 1C Krist 65 1899 NVHJ 11 1949 1950
3138 S5p 1C Krist 75 1901 NVHJ 12 1949 1958
3139 S23p 1C1 Krist 66 1899 NVHJ 10 1949 1954
Platsen är Norsholm och loket SJ S5p 3138, fd NVHJ 12, byggt i Kristinehamn 1900. Små Kristinehamnsbyggda ånglok var ganska vanliga på smalspåret.
*

SJ 3000-3019 SJ 3020-3039 SJ 3040-3059 SJ 3060-3079 SJ 3080-3099 SJ 3100-3119 SJ 3140-3159
SJ 3160-3178 SJ 4000-4019 SJ 4020-4039 SJ 4040-4053 Tekn data SJ ånglok

Copyright © Stig Lundin 2000-2009