SJ ånglok nr 3160 - 3178


3159
*
4000

Nr Litt Axelf Tillv År F d Till SJ Skrot
3160 N4p 1D1 Mot 668 1921 NÖJ 18 1950

3161 N4p 1D1 Mot 953 1946 NÖJ 22 1950 1964
3162 N6p 1D NoH 1109 1917 NÖJ 15 1950 1970
3163 N6p 1D NoH 1110 1917 NÖJ 16 1950

3164 N6p 1D NoH 1111 1917 VB 12 1950

3165 N7p 1D NoH 1060 1915 VB 10 1950 1960
3166 S20p 1C1 NoH 984 1912 VB 9 1950 1960
3167 S20p 1C1 NoH 1100 1916 VB 11 1950 1955
3168 S20p 1C1 NoH 1075 1915 NÖJ 14 1950 1960
3169 S25p 1C NoH 485 1897 NÖJ 7 1950 1952
SJ N6p 3163, fd NÖJ 16, var ett av de modernare loken på Östgötasmalspåret. Gick på slutet vid Hå-Vallvikbanan. Loket finns nu som museilok vid Upsala-Lenna järnväg (ULJ). Renovering pågår.
Nr Litt Axelf Tillv År F d Till SJ Skrot
3170 S25p IC NoH 486 1898 NÖJ 8 1950 1952
3171 S25p 1C NoH 587 1900 NÖJ 9 1950 1952
3172 S26p 1C1 NoH 751 1904 NÖJ 10 1950 1955
3173 S26p 1C1 NoH 752 1904 NÖJ 11 1950 1955
3174 S27p 1C1 NoH 874 1907 NÖJ 12 1950 1955
3175 S27p 1C1 NoH 875 1907 NÖJ 13 1950 1955
3176 S4p 1C NoH 748 1904 VB 6 1950 1958
3177 S4p 1C NoH 750 1904 VB 8 1950 1954
3178 Np 1D Mot 637 1918 NKlJ 24 1953

. . . . . . . .
SJ S4p 3177 var byggt 1904 för Hammarkinds järnväg - en förlängning av Vikbolandsbanan från Söderköping till Valdemarsvik. Loktypen fanns vid många mindre järnvägar runt om i landet.
*

SJ 3000-3019 SJ 3020-3039 SJ 3040-3059 SJ 3060-3079 SJ 3080-3099 SJ 3100-3119 SJ 3120-3139
SJ 3140-3159 SJ 4000-4019 SJ 4020-4039 SJ 4040-4053 Tekn data
Innehåll

 SJ ånglok

Copyright © Stig Lundin 2000-2009