KTsJ  ånglok


Nr Namn Axelf Tillverk År Tidigare Senare SJ nr Skrot

KTsJ huvudsida * Stig Lundin järnvägs historia

Copyright © Stig Lundin 2005