Svenska järnvägsstationer


Var ligger stationen? Det kan ofta vara svårt att placera en station man hör talas om i sitt rätta sammanhang. Här kan Du få en enkel liten historisk orientering om vissa järnvägsstationer i Sverige. Klicka först på begynnelsebokstaven i stationens namn och sedan på stationens namn (om den är länkad).

Klicka på första bokstaven i stationens namn:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Sammanställningen ska på sikt omfatta stationer samt vissa håll- och lastplatser i Sverige före 1950.

Uppgifter under  rubr "1919" hämtade från Carl Olofsson, Sveriges Järnvägar, 1921.

Stig Lundins historiska hemsida

Copyright © Stig Lundin 2000