Karta över Sveriges järnvägar 1916

I boken "SJ 100 år, 1856- 1956" finns några kartskisser som visar järnvägsnätets utbredning vid vissa år. Rött visar SJs linjer, blått är enskilda järnvägar, tunna streck är smalspår.

Här visas kartan över järnvägarna på 1910-talet, närmare bestämt år 1916. Jag har kopplat denna karta mot 1912 års tidtabell så att man kan "klicka" på en linje och få fram tidtabellen. I tidtabellen kan man sedan söka sig vidare till någon enskild station eller anslutande linje.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stig Lundin järnvägs historia

Copyright © Stig Lundin 2003