NOJ

Normalspårig järnväg från Nässjö till Oskarshamn. Öppnad år 1873-1874. 148 km lång. Statligt bolag 1945. Förstaligad 1946.


EÖJ * ÖCJ * NVHJ * VÅHJ * KBJ

Copyright © Stig Lundin 2005