Karta Vetlanda - Sävsjö


<<< Kartan är "klickbar" (Sv Järnvägsfören 1926)

Vetlandabanan, som utgick från Sävsjö station på Södra stambanan, gick till en början genom skogsmark. Hållplatsen Gåvan passerades och efter 9 km var man framme vid Hultagård station. Järnvägen fortsatte genom skogsmarker och över Skie mosse till Lannaskede brunn, en gammal välkänd kurort.

Nästa station var Landsbro, som låg vid den stora byn Broby. Där fanns sedan gammalt skjutsstation. I Landsbro fanns flera handlande och ångsåg med hyvleri. Sågen utvidgades med åren till det välkända företaget Borohus. 4 km öster om Landsbro låg Myresjö station. Här fanns ångsåg och torvströfabrik. Järnvägen fortsatte så genom gles tallhed förbi Smål Hällinge och Hultaby till Vetlanda.

Till en början slutade järnvägen i Vetlanda, ett livaktigt samhälle med många handlande och hantverkare. Vetlanda blev stad år 1920. Här fanns flera industrier i form av mek verkstäder, snickerifabriker, ullspinnerier, skofabrik, tändsticksfabrik, bryggeri, grynfabrik m m. 

Länkar till andra hemsidor:


VJ * Karta: Vetlanda-Målilla 

Copyright © Stig Lundin 1999