Linjen Vetlanda - Målilla

Sävsjö-Vetlanda Nässjö-Vetlanda Vetlanda-Sävsjöström VÄHJ NOJ

Km  Anläggning Namn Anm
29,785 Station Vetlanda

31,110 Väg Maden

31,120 Hpr Maden

34.089
Flugeby

35,621 Hpr Sjunnen

37,394 Hpr Brunnsparken

37,649 Väg Brunnsvägen

38,112 Station Holsbybrunn

38,538 Väg L783 Stationsvägen

38,574 Hpr Holby by

38,608 Väg L127 Holsbybrunn

41,287 Väg Aspö

41,4 Bv 376 Aspö
Såld 1981
42,567 Väg Alsheda V

42,748 Station Alsheda
Såld 1968
43,154 Väg Alsheda Ö

44,575 Hpr Bruksgården

46,508 Station Ädelfors

46,612 Väg L899 Ädelfors

48,363 Väg Sprängslid

49,947 Hpr Sprängslid

53,034 Station Tälläng

53,090 Väg Tälläng

58,179 Väg Kvillsfors V

58,360 Station Kvillsfors

58,439 Väg Kvillsfors Ö

58,966 Växel Nybyholmsväxeln

59,156 Hpr Videbro

59,162 Väg Videbro

59,171 Bv Videbro

61,406 Hpr Gränö

65,672 Hpr Järeda

66,667 Bv 381 Järnforsen
Såld 1969
66,683 Väg Järnforsen

66,792 Station Järnforsen

71,808 Hlp Årena

75,841 Station Gårdveda
Såld 1973
76,417 Växel Gårdveda Förbindelse med VÅHJ
77,228 Hpr Sanatorievägen

78,224 Hpr Målilla by

79 Bv 383 Ljungby

80,575 Station Målilla


VJ hemsida * Linjekarta Vetlanda-Målilla * Linje och stationer Sävsjö-Vetlanda

Copyright © Stig Lundin 2001-2015