BKB  ånglok


Nr Namn Axelf Tillverk År Tidigare Senare SJ nr Skrot

BKB huvudsida * Stig Lundin järnvägs historia

Copyright © Stig Lundin 2005