SäNJ  ånglok


Nr Namn Axelf Tillverk År Tidigare Senare SJ nr Skrot
101
1C-2 Mot 480 1912

1571 1974
102
1C-2 Mot 481 1912

1572 1969
103
1C-2 Mot 482 1912

1573 1969
104
1C-3 Mot 523 1914

1581 1967
105
1C-3 Mot 524 1914

1582 1967
106
D-3 Mot 661 1919

1537 1967
107
1C-3 Mot 743 1930

1546 1972

SäNJ huvudsida 

Copyright © Stig Lundin 2005-2009