Karta Norrköping - Kummelby - Arkösund


<<< Kartan är "klickbar" (Sv Järnvägsfören 1926)

Vikbolandsbanan (VB) anlade egen station i Norrköpings södra utkant. Stationen benämndes Norrköping Östra och var från år 1910 även slutstation för Norra Östergötlands järnväg (NÖJ). I samband därmed byggdes ett nytt pampigt stationshus och bangården utvidgades betydligt. Från Norrköping Ö löpte VB och NÖJ den första biten parallellt med varandra ut från stationen. Man passerade förbi S:t Johannis vackra, i gotisk stil och av huggen granit uppförda kyrka. VB lämnade NÖJ i närheten av Ljura herrgård och följde sedan Söderköpingslandsvägen förbi Brånnestads hållplats till Kummelby station. Där delade VB sig i en linje mot Söderköping - Valdemarsvik och en linje ut på Vikbolandet till Arkösund.

Arkösundslinjen gick över jämna och bördiga slätter ut mot Vikbolandet förbi Sörby, Furingstad och Åsvittinge hållplatser till Kuddby station, där vissa av tågen vände. Vidare förbi Ö Stenby hållplats till de små stationerna Östra Husby och Häradshammar, vilka var ganska typiska för Östgötasmalspåret.

Ytterligare en rad hållplatser och små stationer passerades sedan på vägen ut till Arkösund, som var Norrköpings saltsjöbad och uthamn. Vid Arkösund fanns vackra anläggningar för bad, rekreation och skogspromenader. Arkösunds Hotell låg helt nära stationen.
 

      Arkösund

VB * Karta Norrköping Ö-Söderköping-Valdemarsvik

Copyright © Stig Lundin 1998-2010