Norrköping Östra station   (sid 1b)


Norrköping Östra var en stor station. Bilden är tagen omkring år 1912 när det nya stationshuset var klart. En del av det gamla stationshuset (1893 års) syns till höger. Några öppna vagnar ses på den gamla bangården (mitt emellan stationshusen).

Lägg märke till alla öppna sommarvagnar med gardiner. VB var liksom VGJ en "lustresebana".

Strax efter det att NÖJ linje Kimstad - Norrköping öppnats 1906 byggdes Norrköping Östra om. Hela den gamla VB-stationen försvann och i stället byggdes en helt ny bangård med nytt stationshus och nya lokstallar. Så här gick spåren efter ombyggnaden som var klar 1910.
Här ser man hur smalspåret gick innan den nya stationen togs i bruk. VB station låg ungefär där det står "N" i Norrköping.

Norrköping Östra, sid 1


VB hemsida

Copyright © Stig Lundin 1999-2010