Linjen  Kummelby - Arkösund

Norrköping-MjölbyNottköping Ö-Söderköping-ValdemarsvikNÖJNVHJ

Km  Anläggning Namn Anm
0 Station Kummelby .
3,235 Hållplats Sörby Hållplatskur 1943 Senare Agetomta
5,122 Hållplats Furingstad .
5,235 Väg Furingstad Ringverk 1945
6,976 Bro Vadsbäcken .
8,968 Väg Åsvittinge Ringverk 1945
9,057 Station Åsvittinge .
. Väg Snedby Ringverk 1945
13,017 Station Kuddby Tillbyggd 1901 o 1924
14,576 Väg Gröngata Ringverk 1945
16,677 Väg Ö Stenby Ringverk 1945
16,692 Station Ö Stenby .
17 Grusgropspår Ö Stenby .
19,651 Väg Vippatorp Fällbommar, vägvakt

Bv


20,627 Station Ö Husby Tillbyggd 1901


Ö Husby Bangård 20,530 - 20,728

Bv


24,087 Station Häradshammar Tillbyggd 1921
24,132 Väg Häradshammar Fällbommar 1948
24,617 Bro Häradshammar .
25,787 Håll- och lastplats Hylinge .
26,081 Väg Sörbyholm Ringverk 1925
28,646 Håll- och lasplats Svenneby .
31,100 Hållplats Finntorp Hållplatskur 1947 Senare Mullingstorp
33,044 Väg Kättinge Ringverk 1945
33,092 Station Kättinge Nytt stationshus 1911 Gamla nedbrunnet
37,652 Bro Mönnerumsån .
37,806 Väg Jonsberg .
37,819 Station Jonsberg Tillbygggd 1920
41,832 Väg Öbnebo Ringverk 1945
41,909 Håll- o lastplats Öbnebo Tillbyggd 1910 Senare Isnäs
43,956 Hållplats Gåsåker .
43,970 Väg Gåsåker Fällbommar 1950
44,044 Bro Gåsåker

46,081 Väg Arkösund Fällbommar 1950
46,236 Station Arkösund .


Arkösund Bangård 46,086 - 46,236

VB hemsida * Karta VB linje * Linjen Norrköping Ö - Söderköping - Valdemarsvik

Copyright © Stig Lundin 1998-2010