Mellamsjö station, sida 2


Ekonomiska kartan 1957

Spåret till grusgropen


Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Mellamsjö: Sida 1 Trafik

Norra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2008-2011