Mellansjö station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
År 1896: 2 anställda, 9 resande och 1 ton gods.
År 1900: 4 anställda, 15 resande och 16 ton gods.
År 1904: 4 anställda, 18 resande och 17 ton gods.
År 1911: 4 anställda, 13 tåg, 18 resande, 12 ton gods och 13 till- o frånk godsvagnar
År 1922: 4 anställda, 12 tåg, 9 avg resande, 3 ton gods och 1 till- o frånk godsvagn.
Mellansjö: Allmänt Bangård Trafik

Norra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2005