Rotebro station
Upplans Väsby
* Norrviken

19 km från Stockholm 47 km från Uppsala
Km 19,075
Sollentuna förs
Rotebro relativt pampiga stationshus var byggt 1899 som ersättning för ett äldre stationshus. Husets storlek kan förklaras av att banavdelningen huserade här och behövde lokaler.
 

Foto från gammalt vykort

Järnväg
Öppnad 1866. Dubbelspår söderut till Järva (Ulriksdal) 1904, norrut till Märsta 1906. Eldrift 1934.
1919
Fsp 7, Lk 13, Bsp Svenska Jästfabriken, Antuna grusgrop, vsm, sbx.
Banvaktstugor, vägkorsningar m m
1. Bv 166 Antuna från 1880. Såld 1938.
2. Bro över Rotebroån.
3. SJ grustag vid Antuna. Spåret dit var elektrifierat.
4. Söder om vägkorsning Ebba Brahes väg låg två banvaktstugor, Bv 164 och Bv 165. I Rotebro hade SJ flera andra byggnader, då stationen var säte för banavdelningen mellan Stockholm och Uppsala.
5. Vägbro riksväg 13.
6. Här vid Sollentunaholm fanns flera banvaktstugor, bl a "Sollentunaholm I" och "Sollentunaholm II", vilka tycks ha försvunnit  förhållandevis tidigt.

Länk till Eniro
Länk till hitta.se
Länk till Google maps
Länk till Banvakt.se
Stationsföreståndare:
Stins 1866-1894.., 5 kl ..1898-1902, 4 kl 1902-1948, stm20 1948-1957, Ao14 1957-1962, Ao15 1962-1963, xst15 1/6 1963-1965, tpl 1965-.......
Post ..1897-
År Namn Född Tidigare Senare Död
Anm
1866-1872 Carl Julius Wahlqvist 1835 Officer, sts 1865
Stf Södertälje N 1872

1872 Carl Jonas Löfroth 1838
Stf Hallsberg 1872

1872-1873 Casimir Victor Fägerskiöld 1839 Sts 1864 Stf Björnlunda 1873 1906

1873-1875 Otto Hultgren 1846
Stf Vårgårda 1875

1875-1895 C V Westerlundh 1830 Från Stockholm Till Stockholm

1895-1912 C O Asplund 1852 Sts 1874, från Norrköping


1913-1921 Ernst Bergström 1856 Sts 1881 Pension 1921

1922-1923 Erik Hellberg 1860 Stf Järva 1913 ---
1923

1924-1940 Birger Holmberg 1876 Sts 1903 Pension 1940

1940-1949 Enok Ekwurtzel 1884 Sts 1909 Pension 1949 1967

1949-1957 E G Wallén 1894 Stf Bro 1945 Pension 1957

1957-1963.. Sven Georg Claesson 1902 Stf Knivsta 1952
1995

Rotebro: Sida 2 Övr personal Trafik Banvakter Tidtab 1912

Norra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2002-2015