UEJ ånglok


Nr Namn Axelf Tillverkare År Anm SJ nr Skrot
1 1C NoH 985 1912 1939
2 1C NoH 986 1912
3 B1 NoH 168 1883 1913 köpt SJ 317 1918 sålt Munktells
4 1B-2 NoH 298 1890 1917 köpt SWB 25 1937
5 1B-2 NoH 297 1890 1918 köpt SWB 24
1482 2B-2 NoH 957 1910 1482

UEJ rullande materiel

Copyright © Stig Lundin 2005