Högfors station
Norberg
* Snyten

6 km från Norberg
4 km från Snyten
Km Karbenning förs


Järnväg
Öppnad från Norberg till Ängelsberg som smalspårig järnväg1856. Ombyggd till normalspår 1876. Till SJ 1945.
1919
Fsp 1, Lk 13, Bsp Bruket.
Högfors
Brukssamhälle med 358 inv 1931. Högfors bruk med 2 masugnar, sintringsverk, gjuteri, klensmedja, såg, kvarn  m m. Tillverkade tackjärn och sågade trävaror. 250 arbetare i början av 1930-talet. Ägdes av Högfors och Persbo AB. Övertogs senare av Avesta Järnverks AB.

Länk till Eniro
Länk till hitta.se
Länk till Google maps
Länk till Banvakt.se
Stationsföreståndare:
6 kl ..1918-1945, 7 kl 1945-1948, stm16 1948-1952, stm17 1952-1953..
Post ..1896-1946..
År Namn Född Tidigare Senare Död
Anm
1871-1899
Gustaf Andersson
1847

Stf Hallstahammar 1899


1899-1918> Matheus Johansson 1855 Stf Virsbo 1889

1920-1933 Oskar Eriksson 1877 Stf Stensbo 1906 Stf Hallstahammar 1933

1933-1936> Rudolf Mauritzson 1891 Stf Ulvsunda 1920

1940-1942> Johan Öberg 18871943-1951 Albert Berggren 18891951-1954 O A Stehlin 1896
Stf Grillby 1954
Högfors: Sida 2 Trafik Tidtab 1912

SWB huvudsida * Karta SWB linje 

Copyright © Stig Lundin 2003-2014