Kärrgruvan station, sida 2Häradsekonomiska kartan

Ekonomiska kartanSpårskiss 1930-tal
Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Kärrgruvan: Sida 1 Trafik

Karta SWB linje

Copyright © Stig Lundin 2008-2010