Österbo lp
Fagersanna
* Mölltorp

344,1 km från Stockholm Öbo

Västra stambanan *

Copyright © Stig Lundin 2002-2003