Södertälje C station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag.
År 1896: 12 anställda, 252 resande och 39 ton gods.
År 1900: 16 anställda, 424 resande och 55 ton gods. 
År 1904: 17 anställda, 525 resande och 57 ton gods.
Södertälje C: Allmänt Bangård Trafik

Västra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2005