Västra stambanans sidolinjer

Västra stambanan öppnades för trafik mellan Göteborg och Stockholm under åren 1855-1862. Från Västra stambanan anlades följande sidolinjer:
Västra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2001