ASLJ ånglok


Nr Namn Axelf Tillverk År Tidigare Senare Skrot Anm
1 Kårberg B NoH 150 1881 1954
2 Skyllberg 1B NoH 221 1884 1939
3 Lerbäck C 1874
4 Skyllbergs Bruk 1B Mot 197 1898  
5 1C NoH 742 1904 1955  
3   C1 1876
2   1C NoH 749 1904 1955

ASLJ huvudsida * Stig Lundin järnvägs historia

Copyright © Stig Lundin 2000