Örebro station, sida 2


Häradsekonomiska kartan 1864-1867
Ekonomiska kartan 1955
Lokstallet i Örebro brann upp 1/6 1871. Som ersättning byggdes ett provisoriskt stall.
Under åren 1872-1873 uppfördes ett nytt lokstall med plats för 7 lok, vattenstation, förråds- och två boningsrum.
Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Örebro: Sida 1 Trafik

Mjölby-Hallsberg-Örebro-Krylbo

Copyright © Stig Lundin 2010