Örebro - Svartå

Järnvägen från Örebro till Frövi öppnades redan 1856 och ingick som en del i järnvägsprojektet Köping-Hult (KHJ - järnväg mellan Mälaren och Vänern). Linjen Hallsberg-Örebro byggdes av SJ och öppnades 1862. Järnvägen mellan Mjölby och Hallsberg, som öppnades 1873, byggdes av ett privat bolag (HMMJ) med förvärvades av SJ redan 1879. Den norra delen från Frövi över Västanfors till Krylbo byggdes av SJ och öppnades år 1900.
Järnvägen Örebro-Svartå, som öppnades 1897 och trafikerades av KHJ, togs över av SJ år 1900 (formellt först 1907) samtidigt med KHJ linje Örebro-Frövi.
De viktigaste stationerna var följande:
 
Örebro S Karlslund Lindbacka
Gräveby Latorpsbruk Holmstorp
Vintrosa Lannabruk
Hidingebro Fjugesta
Gropen
Kvistbro Mullhyttemo Dormen
Svartå
Södra stamb Västra stamb Östra stamb Nordv stamb Norra stamb Västkustb
Tidtabell sommaren 1912
Järnvägskartan 1916

SJ stambanor

Copyright © Stig Lundin 2002-2009