Fryksta station
Kil
*

352,4 km från Stockholm


Järnväg
Öppnad 1872.
1919

V 30, Lbträkol, Bsp SJ grusgrop, Fryksta ångsåg, Hd 4,5, Hkl 200, Hsp 60.
Stationsföreståndare:
4 kl ..1896-1915.., tpl ..1918-1922.., hlp ..1930-......, obem ..1942-1962.. 
Post ..1897-1919..
År Namn Född Tidigare Senare
1872-1875 C F E Lindskog 1846 Sts 68 Stf Örebro 75
1875-1907> C A Lindstedt 1843 Sts 66
1908-1915 Ivar Lagerstedt 1865 Sts 86 Stf Arvika 15

1918-1921> C G Hessel 1872


Fryksta: Sida 2 Trafik

Nordvästra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2002-2011