Mjölby station, sida 2


Häradsekonomiska kartan 1868-1877
Elonomiska kartan 1948Lokstallet tillbyggt med 2 platser 1875.
Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus
1873
Godsmagasin

Hus 9A
1873
Hus 9B
1873


1958
Såld
Hus 9C
1874


1957
Rivning
Hus 9D

Hus 9E
1877


1956
Rivning
Hus 9F
1921
Hus 9G
1932
Jus ÄPK
1920Kv Tuben
Lokstall

Vändskiva
191420 m
Vagnvåg
195760 ton
Mjölby: Sida 1 Trafik

Östra stambanan * Hallsberg-Motala-Mjölby * Mjölby-Hästholmen

Copyright © Stig Lundin 2008-2011