Sjögestad hållplats, sida 2


Häradsekonomiska kartan 1868-1877
Ekonomiska kartan 1948År 1955 var 2 manliga platsvakter stationerade i Sjögestad. Varje dag stannade 20 tåg vid hållplatsen.
Under år 1955 såldes 13.177 personbiljetter. Vid hållplatsen lastades och lossades sammanlagt 18 vagnslaster. Antalet till- och avkopplade godsvagnar var 52 st.
Ingen poststation vid Sjögestad hållplats 1955.
Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Sjögestad: Sida 1

Östra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2002-2011