Strålsnäs station, trafik
Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 

År 1896: 3 anställda, 40 resande och 12 ton gods. 
År 1900: 3 anställda, 59 resande och 19 ton gods.

Strålsnäs: Allmänt

Östra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2005