Törnevalla hp
Linghem
* GistadJärnväg
Östra stambanan förbi Törnevalla öppnades 1872. Från trakten av Törnevalla utgick grusgropsspår, långt ut i skogen söder om järnvägen. 
Banvaktstugor m m
1. Bv 445 Sand.
2. Bv 446 Törnevalla.
3. Bv 447 Bjärby.
4. Bv 448 Gräshagen.

Länk till Eniro
Törnevalla hållplats, (..1930-......, obem ...1932-1943.., kplv ..1950-1957..., obem ..1960-1964.....).
Törnevalla: Sida 2 Trafik Tidtab 1912

Östra stambanan 

Copyright © Stig Lundin 2002-2011