Malmö Central station
Malmö V
*
Arlöv
Östervärn

617,9 km från Stockholm Km 617,782

Stationsnr SJ 1472


Järnväg 
Södra stambanan från Malmö till Lund öppnades för trafik 1/12 1856.
MBJ öppnad för trafik 1889.
MGJ öppnad för trafik 1893.
MSJ öppnad för trafik 1893.
MKontJ öppnad för trafik 1897.

Växellok
5 lokomotorer ..1950-

Länk till Eniro
Länk till hitta.se
Länk till Google maps
Länk till Banvakt.se

Stationsföreståndare:
1 kl, Öinsp .....1925-1948, stins31 1948-1952, stins32 1952-1957, Ao25 1957-1962..
År Namn Född Tidigare Senare Död
Anm
1857-1860 P E L Wallin
1860-1864 Olof Wilhelm Appelin 1833

1914

1864-1865 Erik Teodor Sturnegk 1824 Stf Lund 1860 L&HJ Tc 1865 1897

1865-1868 C M Hedborg 18361868-1872 A V Sjöstedt 1833
Trafikdir-ass Malmö

1872-1873 O M V Jacobsson 1841 Stf Katrineholm 1866 Stf Uppsala 1873 1914

1873-1874 C J Stjerna 1836 Stf Jönköping 1873


1874-1884 C J Löfroth 1838 Stf Örebro 1874 --- 1884

1885-1890 F A S Tham 1847

1923

1890-1902 Otto Ferdinand Lenander 1841 Stf Nässjö 1875 Pension 1902
1905

1902-1918 Nils Alfred Ewald 1855 Stf Arlöv 1900 Pension1918
1921

1918-1933 Emil Ekebergh 1869 Stf Hallsberg 1913 Pension 1933 1938

1934-1944 Sven Magnus Zettervall 1879
Pension 1944 1947

1944-1951 Carl Axberg 1886 Stf Östersund 1942 Pension 1951 1960

1951-1961 E H Björklund 1896 Stf Uddevalla 1949 Pension 1961 1980

1962-1964.. B A Adamsson 1917 Stf Norrköping 1957

Övrig personal
Malmö: Sida 2 Trafik Tidtab 1912

Södra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2002-2014