Sävsjö station, trafikSJ: 1863-
HvSJ: 1885-
Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 

SJ år 1896: 14 anställda, 89 resande och 48 ton gods.
SJ är 1900: 15 anställda, 112 resande och 54 ton gods.
SJ är 1904: 21 anställda, 113 resande och 46 ton gods.Sävsjö: Allmänt

Södra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2003