L&HJ


År 1865 öppnades normalspårig järnväg från Eslöv på Södra stambanan förbi Billeberga till Landskrona och Hälsingborg. Linjen Eslöv - Billeberga var 23 km lång, Billeberga - Landskrona 11 km och Billeberga - Hälsingborg 28 km. Redan på 1870-talet byggdes flera konkurrerande järnvägar i området.
L&HJ förstatligades 1938 och ingick under några år i de statliga järnvägsbolagen. Överförd till SJ 1940.
På linjen Eslöv - Billeberga - Hälsingborg infördes elektrisk drift 1944. Linjen till Landskrona drevs elektriskt från 1949.


LLTJ * HHJ * Västkustbanan * Södra stamb * YEJ * ÖSJ

Copyright © Stig Lundin 2004-2009