Hjo - Stenstorps Järnväg, HSJ


Smalspårig järnväg med 891 mm spårvidd från Hjo till Stenstorps station på Västra stambanan. Öppnad år 1873. 54 km lång. Sidolinje Svensbro - Ekedalen, 8 km, öppnad 1874. Förlängd med 7 km från Ekedalen till Tidaholm 1876. Förstatligad 1948. Svensbro - Tidaholm nedlagd 1956. Persontrafiken Hjo - Stenstorp nedlagd 1961. Godstrafiken nedlagd 1967.


LSSJ

Copyright © Stig Lundin 1999-2009