Lidköping station, sida 2Häradsekonomiska kartan 1877-1882

Ekonomiska kartan 1961Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Lidköping: Sida 1 Trafik

Karta LJ linje 

Copyright © Stig Lundin 2011