Kålltorp station, sida 2


Ekonomiska kartan 1961



Spårskiss 1930-tal
Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus





Godsmagasin





Kålltorp: Sida 1 Trafik

Karta VGJ linje

Copyright © Stig Lundin 2009