Lilleskog station, sida 2Häradsekonomiska kartan 1890-1897

Ekonomiska kartan 1964

Länk till hitta.se
Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Lilleskog: Sida 1 Trafik

Karta UVHJ linje 

Copyright © Stig Lundin 2013