HMJ  ånglok


Nr Namn Axelf Tillverk År Tidigare Senare SJ nr Skrot
1 1B NoH 286 1889
2 1B NoH 287 1890
3 1C NoH 534 1898 1486
4 1C NoH 535 1899 1487
5 1C1 NoH 1155 1919 1488
6 1C1 Mot 697 1921 1489

HMJ huvudsida * Stig Lundin järnvägs historia

Copyright © Stig Lundin 2005