Kristanstad - Hässleholms Järnvägar, CHJ


Den 30 km långa järnvägen från Hässleholm till Kristianstad öppnades för trafik 1865. År 1906 övertog CHJ Kristianstad - Åhus Järnväg (CÅJ), 17 km, och Kristianstad - Immelns Järnväg (KIJ), 40 km. KIJ förlängning från Glimåkar till Älmhult, 27 km, öppnades för trafik 1909.
Järnvägarna förstatligades 1944.
Linjen Hässleholm - Kristianstad elektrifierad 1955.


ÖSJ * BKB

Copyright © Stig Lundin 2004-2009