Trelleborg Nedre station
Trelleborg Övre (MTJ)
*
Malmö (MKontJ)
Svedala (LTJ)
Klagstorp (TRJ)

34 km från Malmö (MTJ) 32 km från Malmö (MKontJ) 18 km från Svedala 14 km från Klagstorp

Km 74,355  LTJ
Km 34,3 MTJ
Km 34,3 TRJ
Km MKontJ
förs
Stationsnr SJ


xx

Länk till Eniro
Länk till hitta.se
Länk till Google maps
Länk till Banvakt.se

Stationsföreståndare:
8 kl ..1918-1920, 7 kl 1920-1930.., 6 kl 1933-1936..
År Namn Född Tidigare Senare Död
Anm1876-1882 Knut Sjöblom 1847
Stf Klågerup 1882

1883-1888 Per Buhre 1855
Stf Klågerup 1888

1888-1908> Jöns Germundsson 1858 Stf Vallkärra 1886
1920

1909-1918> Louis Hannell 18761920-1930> Lorentz Geimer 18691933-1936> Edvard Berg 1877


Trelleborg Nedre: Sida 2 Trafik LTJ tidtab 1912 MTJ tidtab 1912LLTJ tidtab 1925
MTJ tidtab 1925

LLTJ * Karta: LLTJ linje , MTJ linje , TRJ linje

Copyright © Stig Lundin 2004-2014