Tidtabell Malmö - Genarp sommaren 1925

Tidtabell ur Sv Kommunikationer sommaren 1925.
Stationsnamnen är "klickbara"

MGJ

Copyright © Stig Lundin 2005