Dalby station, sida 2


Häradsekonomiska kartan 1910-1915
Ekonomiska kartan 1970Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Lokstall

Vändskiva

Dalby: Sida 1 Trafik

Karta MSJ linje

Copyright © Stig Lundin 2009-2010