Dalby station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
År 1944: 11 anställda (1 stm, 1 knt, 9 stk), 25 tåg per dag. Under året: 15404 sålda personbiljetter och 29786 till- och frånkopplade godsvagnar. Ej post.
Dalby: Allmänt Bangård Trafik

MSJ

Copyright © Stig Lundin 2005