Silvåkra station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
År 1944: Kplv, 7 tåg per dag. Under året: 1425 sålda personbiljetter och 162 till- och frånkopplade godsvagnar. Postklass 4.
Silvåkra: Allmänt Bangård Trafik

MSJ

Copyright © Stig Lundin 2005