Skartofta station, sida 2


Häradsekonomiska kartan 1910-1915
Ekonomiska kartan  1970-1971



Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus





Godsmagasin





Skartofta: Sida 1 Trafik

Karta MSJ linje

Copyright © Stig Lundin 2010