Torna Hällestad station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
År 1944: 1 anställd (1 stk), 7 tåg per dag. Under året: 4202 sålda personbiljetter och 606 till- och frånkopplade godsvagnar. Postklass 7.
Torna Hällestad: Allmänt Bangård Trafik

MSJ

Copyright © Stig Lundin 2005