Karlshamn station, sida 2Häradsekonomiska kartan 1915-1919.
 Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Karlsha,m: Sida 1 Trafik

Karta KVBJ linje

Copyright © Stig Lundin 2009