Oppboga lp
Ullersäter
* Fellingsbro

12 km från Frövi 25 km från Valskog Km 311,180
förs


Oppboga
Industrisamhälle med 200 inv 1931. Oppboga ab (gr 1901) äger träsliperi, papp- och kartongfabrik. Årstillverkning 7.000 ton med 100 arbetare i början av 1930-talet.

Länk till Eniro
Länk till hitta.se
Länk till Google maps
Länk till Banvakt.se


ÖKJ * Karta ÖKJ linje

Copyright © Stig Lundin 2004-2015