Hällnäs station, sida 2


Rkonomiska kartan 1960
Länk till Hällnäs på hitta.se
Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Hällnäs: Sida 1 Trafik

Stambanan genom övre Norrlamd

Copyright © Stig Lundin 2008-2011